Skład Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN w kadencji 2024-2027

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski
Politechnika Warszawska

Vice Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Julita Mrowiec-Białoń
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

Prof. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
Politechnika Łódzka

Sekretarz:

dr hab. inż. Robert Cherbański, profesor uczelni
Politechnika Warszawska

 

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. inż. Dorota Antos - Politechnika Rzeszowska
 2. dr hab. inż. Katarzyna Bizon, profesor uczelni - Politechnika Krakowska
 3. dr hab. inż. Piotr Burmistrz, profesor uczelni - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 4. dr hab. inż. Robert Cherbański, profesor uczelni - Politechnika Warszawska
 5. Prof. dr hab. inż. Anna Chrobok - Politechnika Śląska
 6. dr hab. inż. Magdalena Cudak, profesor uczelni - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 7. Prof. dr hab. inż. Ewa Dłuska - Politechnika Warszawska
 8. dr hab. inż. Magdalena Dudek, profesor uczelni - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 9. Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński - Politechnika Łódzka
 10. Prof. dr hab. inż. Marek Henczka - Politechnika Warszawska
 11. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski - Politechnika Śląska
 12. dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, profesor uczelni - Politechnika Warszawska
 13. Prof. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak - Politechnika Łódzka
 14. dr hab. inż. Robert Kubica, profesor uczelni - Politechnika Śląska
 15. Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz - Politechnika Łódzka
 16. Prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski - Politechnika Warszawska
 17. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga - Politechnika Warszawska
 18. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal - Politechnika Warszawska
 19. Prof. dr hab. inż. Julita Mrowiec-Białoń - Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 20. dr hab. inż. Marek Ochowiak, profesor uczelni - Politechnika Poznańska
 21. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski - Politechnika Krakowska
 22. dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni - Politechnika Warszawska
 23. Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 24. dr hab. inż. Jacek Różański, profesor uczelni - Politechnika Poznańska
 25. Prof. dr hab. inż. Wojciech Simka - Politechnika Śląska
 26. dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni - Politechnika Warszawska
 27. Prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak - Politechnika Rzeszowska
 28. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski - Politechnika Warszawska
 29. Prof. dr hab. inż. Andrzej Stankiewicz - Politechnika Warszawska
 30. dr hab. inż. Marek Tańczyk - Instytut Inżynierii Chemicznej PAN