Inżynieria chemiczna i procesowa związana jest z procesami przetwarzania, w których następuje zmiana składu chemicznego, masy bądź energii. Obszar działania obejmuje zagadnienia wymiany pędu, ciepła i masy w tym: mieszanie, reologię i przepływy wielofazowe, reaktory chemiczne i biochemiczne, rozdzielanie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych oraz projektowanie procesów i systemów produkcyjnych w tym budowy aparatury, oceny ryzyka, optymalizacji i sterowania procesami.
Komitet został powołany w 1972 r.